TĖVELIŲ DĖMESIUI

Trečios ir vyresnių klasių  mokiniams prašymus dėl nemokamo maitinimo ir mokinio reikmenų tėvai turi teikti mokykloje arba skyriuje. Pajamos vienam asmeniui per mėnesį turi neviršyti 220,50 Eur.  Prašymus galima teikti nuo liepos 1 d.

Atvykti į skyrių galima iš anksto užsiregistravus telefonais (8 389) 61629, (8 389) 50460.

 


 

 

Sutrikusios raidos vaikų (vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų ir kitokių) konsultacijas pedagogams ir tėvams teikia Sutrikusios raidos vaikų  konsultavimo skyriaus specialistai.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

Konsultacijų laikas:

Dėl konsultacijų galite kreiptis:

 • paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 • : +370 659 93701
 • : +370 677 58544

 


Informacija būsimų pirmokų tėveliams:

Iki gegužės 31 d. dar galioja prioritetai.

Nuo birželio 1 d. prašymai bus priimami į tas mokyklas, kuriose bus laisvų vietų.

 


INFORMACIJA DĖL PRAŠYMŲ PRIĖMIMO Į MIESTO MOKYKLŲ PIRMAS KLASES

 

Informuojame, kad tėvų (globėjų) (toliau – tėvai) prašymai į miesto mokyklų pirmas klases bus priimami elektroniniu būdu nuo 2022 metų gegužės 2 d. 8.00 val. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Anksčiau atsiųsti prašymai nebus registruojami. Prašymo forma pridedama.

Tėvams pateikus prašymą po birželio 1 d. ir jeigu pagal teritoriją priskirtoje mokykloje nėra laisvų mokymosi vietų, siūloma rinktis mokyklas, kurios vykdo tą pačią ugdymo programą ir kuriose yra laisvų vietų.

Pirmų klasių mokinių sąrašai mokykloms bus pateikti po birželio 1 d.

Jeigu vaikas nepatenka į pageidaujamą mokyklą, su tėvais bus susisiekta telefonu arba el. paštu po birželio 1 d.

Tėvai prašymus į miesto mokyklų pirmas klases galės pateikti :

 1. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., elektroniniame paslaugų portale: https://www.epaslaugos.lt; https://epristatymas.post.lt

Primename tėvams, kad tiksliai įrašytų vaiko asmens kodą, nes vaiko duomenys yra suvedami naudojant vaikų registravimo ir apskaitos programinę įrangą.

Jeigu vaikas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, tai tėvai turėtų pateikti gydytojo pažymos kopiją apie vaiko negalią, nes tai mokykloms labai palengvina klasių komplektavimą.

Jeigu pageidaujančių mokytis mokykloje yra daugiau, negu gali mokykla priimti, tai pirmiausia priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys pagal prašymo padavimo datą ir laiką“.

 

Jeigu tėvai yra pasirinkę mokytoją, tai prašyme gali pažymėti mokytojo pavardę, vardą.

Utenos rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyrius

 


INFORMACIJA DĖL PRAŠYMŲ PRIĖMIMO Į MIESTO MOKYKLŲ PENKTAS KLASES

Informuojame, kad prašymus dėl priėmimo į miesto mokyklų penktas klases mokinių tėvai (globėjai) (toliau - tėvai) nuo 2022-05-02 parašo tai mokyklai, kurią šiuo metu lanko vaikas.

Kai Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriuje bus suvesti vaiko duomenys į vaikų registravimo ir apskaitos programinę įrangą, tėvų prašymai, mokinių sąrašai bus perduoti progimnazijoms.

Jeigu būsimas penktokas atvyksta iš užsienio ar kitos savivaldybės, prašymą tėvai gali pateikti:

 1. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., elektroniniame paslaugų portale: https://www.epaslaugos.lt; https://epristatymas.post.lt

                                                                                                                                                                                                                                                             Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

 


Dalinamės operacijų vadovo sprendimų Nr. V-1927 ir V-2743 pakeitimais, kuriais numatyta, kad nuo vasario 21 d.:

 • Ugdymo įstaigose atsiranda galimybė testuotis naudojant greituosius antigeno testus, kuriems naudojamas ėminys iš seilių – „čiulpinukus“.
 • „Čiulpinukai“ galės būti naudojami pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ugdomų vaikų testavimui
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai galės būti testuojami tais atvejais, kai jie turės sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga. Gavus teigiamą rezultatą vaikas galės registruotis patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą, o likusiems vaikams bus rekomenduojama testuotis ugdymo įstaigoje dažnesniu periodiškumu (izoliacija netaikoma).
 • Pradinukai „čiulpinukus“ galės naudoti tiek periodiniame testavime, tiek kai testavimas atliekamas po turėto sąlyčio. Gavus teigiamą rezultatą mokinys galės registruotis patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą, o likusi klasės dalis galės testuotis ugdymo įstaigoje dažnesniu periodiškumu arba izoliuotis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D. SPRENDIMO NR. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 17 d. Nr. V-351

Vilnius

 1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Rekomenduoti ugdymo įstaigose ugdomiems mokiniams (toliau – mokiniai), norintiems testuotis ugdymo įstaigų darbuotojams (įskaitant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą, vykdomą toje pačioje ugdymo įstaigoje, kurioje organizuojamas testavimas tos pačios ugdymo įstaigos mokiniams) (toliau – ugdymo įstaigų darbuotojai), išskyrus mokinius ir ugdymo įstaigų darbuotojus, kuriems mažiau nei prieš 90 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą, dalyvauti periodiniame profilaktiniame testavime ir (ar) šio sprendimo 81 punkte nustatytais atvejais organizuojamame testavime.“

1.2. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.2. ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą – savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas).“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

1.4. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.3. savikontrolės tyrimo metodu:

5.3.1. ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą – kas 3-5 dienas;

5.3.2. ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą šio sprendimo 81 punkte nustatytais atvejais – Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliacijos taisyklės), 9 priede nustatytu periodiškumu.“

1.5. Pakeičiu 8.31 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.31. tais atvejais, kai organizuojamas savikontrolės tyrimas šio sprendimo 5.3.1 papunktyje nustatytu periodiškumu ir numatoma testavimo diena yra savaitgalį, mokiniams rekomenduojama išduoti po 1 savikontrolei skirtą greitąjį antigeno testą, kuris atliekamas paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo procesą. Organizuojant savikontrolės tyrimą šiuo būdu turi būti užtikrinamas šio sprendimo 8.3 papunktyje numatytas rezultatų fiksavimas;“.

1.6. Pakeičiu 81.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„81.1. teigiamo patvirtinamojo tyrimo atveju, taikomos Izoliacijos taisyklės;“.

1.7. Pakeičiu priedo I skyrių ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

Šioje sutikimo / nesutikimo formoje pateikiama informacija apie ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas ar pirminį profesinį mokymą vykdančioje ugdymo įstaigoje (toliau – mokykloje) vykdomą savanorišką pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar pirminio profesinio mokymo programą ugdomų mokinių (toliau – mokiniai) testavimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) (toliau – COVID-19 liga) įtarti ar diagnozuoti (toliau – testavimas) ir asmens duomenų, susijusių su testavimo procesu, tvarkymą.

Testavimą vykdanti įstaiga

Testavimas vykdomas: _______________________________________________

[nurodomas mokyklos pavadinimas].

Už testavimo organizavimą atsakingas asmuo: _____________________________________

[nurodoma už testavimo organizavimą atsakingo asmens vardas, pavardė,  pareigos ir kontaktai].

Testavimo tikslas

Kai mokykloje organizuojamas savikontrolės tyrimas:

Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma periodiškai organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus (toliau – savikontrolės tyrimas).

Kai mokykloje organizuojamas testavimas po turėto didelės rizikos sąlyčio, skirto COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti:

Testavimo procesu siekiama spręsti dėl izoliacijos taikymo sąlytį su patvirtintu COVID-19 ligos atveju, turėjusiems asmenims, užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma nustatytu periodiškumu po turėto kontakto organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus (toliau – antigeno testas).

Kai mokykloje organizuojamas rekomenduojamas testavimas, mokiniui nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama tokio mokinio patvirtinamojo tyrimo rezultato ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama (esant COVID-19 ligos įtarimui):

Testavimo procesu siekiama skubiai identifikuoti potencialius COVID-19 ligos atvejus tarp galimai sąlytį turėjusių asmenų, užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma nustatytu periodiškumu po turėto kontakto su asmeniu, galimai sergančių COVID-19 liga, organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus savikontrolės būdu atliekant antigeno testus.

Testavimo vykdymo teisinis pagrindas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ar jį keičiantis teisės aktas bei šio sprendimo pagrindu priimtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas bei Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės).

Testavimo proceso dalyvio teisės

Kai mokykloje organizuojamas savikontrolės tyrimas:

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl mokinio (-ės) atstovas pagal įstatymą ar mokinys (-ė), jei jis (ji) yra vyresnis (-ė) nei 16 metų, turi teisę atsisakyti jame dalyvauti, o priėmęs (-usi) sprendimą testuotis ir pradėjęs (-usi) gali bet kada iš jo pasitraukti, parašydamas (-a) laisvos formos prašymą.

Kai mokykloje organizuojamas testavimas po turėto didelės rizikos sąlyčio, skirto COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti:

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl mokinio (-ės) atstovas pagal įstatymą ar mokinys (-ė), jei jis (ji) yra vyresnis (-ė) nei 16 metų, turi teisę atsisakyti jame dalyvauti. Tokiu atveju taikoma izoliacija vadovaujantis Izoliavimo taisyklių nuostatomis (izoliacija netaikoma pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomiems mokiniams).

Kai mokykloje organizuojamas rekomenduojamas testavimas mokiniui nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama tokio mokinio patvirtinamojo tyrimo rezultatų ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama  (esant COVID-19 ligos įtarimui):

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl mokinio (-ės) atstovas pagal įstatymą ar mokinys (-ė), jei jis (ji) yra vyresnis (-ė) nei 16 metų, turi teisę atsisakyti jame dalyvauti.“

1.8. Pakeičiu priedo IV skyriaus lentelę ir ją išdėstau taip:

„Periodinis savikontrolės tyrimas

□ sutinku

□ nesutinku

savikontrolės tyrimas esant sąlyčiui su patvirtintu COVID-19 ligos atveju ir sprendžiant dėl izoliacijos taikymo (izoliacija netaikoma pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomiems mokiniams)

□ sutinku

□ nesutinku

savikontrolės tyrimas klasėje mokiniui nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama tokio mokinio patvirtinamojo tyrimo rezultatų ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama (esant COVID-19 ligos įtarimui)

□ sutinku

□ nesutinku“

 1. N u s t a t a u, kas šis sprendimas įsigalioja 2022 m. vasario 21 d.

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys

 


 

Dalijamės informaciniu filmuku apie kaukių dėvėjimą mokyklose – kad būtų saugiau, kaukes dėvime visose viešose uždarose patalpose, užsidėkime kaukę ir mokykloje.

https://youtu.be/xmCj19-k1aA

 


 

 

MOKINIŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad nuo 2021 m. gruodžio 1 d. įsigalioja  prievolė pradinių klasių mokiniams dėvėti medicinines kaukes. Prašome mokinių tėvelių (globėjų) pasirūpinti, kad vaikai dėvėtų  vienkartines medicinines veido kaukes (kaukes būtina keisti kas 3-4 val. arba kai sudrėksta).

2021 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2621 Įsigalioja 2021-12-01

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" pakeitimo

 1. P a k e i č i uLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų":

1.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. Kad mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kiti vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu, taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio (pvz. darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis), gali būti naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės (pvz., veido skydeliai)."

1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Įpareigoti mokinius, ugdomus pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kitus vyresnius nei 6 metų asmenis švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu, taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį)."

 1. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

 


 

 

tėveliams

Kviečiame Utenos rajono savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai" (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams: 

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia: 

https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/ 

 

Registruotis į tėvų grupes galima čia: 

https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/utenos-savivaldybe/ 

Tėvų grupės vadovų kontaktai: 

Modestas Norgėla, tel. 8 655 38535

Karolina Puzinaitė, tel. 8 659 05982


Informacija apie „Tėvų liniją“ – nemokamą psichologinę pagalbą tėvams telefonu:

https://bit.ly/3Dkjc2Z 

https://www.facebook.com/PVC.lt/posts/5187219621304801 

 


 

 

Gerb. tėveliai,

buvo gautas Utenos rajono savivaldybės eismo komisijos kreipimasis dėl Vilniaus gatvėje rytinio piko metu susidarančių spūsčių ir grėsmių eismo saugumui, kai stovintys automobiliai užstoja pėsčiųjų perėją.

Prašytume Jūsų vaikus išlaipinti gretimoje Algirdo gatvėje ir palydėti juos į darželį.


 

 Dėl mokinių testavimo atostogų metu


Programos „Neįtikėtini metai" pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje" 

 

Kviečiame Utenos rajono savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai" (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

- išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,

- geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,

- įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,

- išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,

- išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,

- tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,

- stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,

- suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Savivaldybėje planuojama nuotolinė tėvų grupė.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia:

https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

Registruotis į tėvų grupes galima čia:

https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/utenos-savivaldybe/

Tėvų grupės vadovų kontaktai:

Modestas Norgėla, tel. 8 655 38535

Karolina Puzinaitė, tel. 8 659 05982


 

INFORMACIJA DĖL PRAŠYMŲ PRIĖMIMO Į MIESTO MOKYKLŲ PIRMAS KLASES

 

Informuojame, kad tėvų (globėjų) (toliau – tėvai) prašymai į miesto mokyklų pirmas klases bus priimami elektroniniu būdu nuo 2021 metų nuo gegužės 3 d. 8.00 val. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Anksčiau atsiųsti prašymai nebus registruojami.

Tėvams pateikus prašymą po birželio 1 d. ir jeigu pagal teritoriją priskirtoje mokykloje nėra laisvų mokymosi vietų, siūloma rinktis mokyklas, kurios vykdo tą pačią ugdymo programą ir kuriose yra laisvų vietų.

Pirmų klasių mokinių sąrašai mokykloms bus pateikti po birželio 1 d.

Jeigu vaikas nepatenka į pageidaujamą mokyklą, su tėvais bus susisiekta telefonu arba el. paštu po birželio 1 d.

Tėvai prašymus į miesto mokyklų pirmas klases galės pateikti :

 1. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., elektroniniame paslaugų portale: https://www.epaslaugos.lt; https://epristatymas.post.lt

Primename tėvams, kad tiksliai įrašytų vaiko asmens kodą, nes vaiko duomenys yra suvedami naudojant vaikų registravimo ir apskaitos programinę įrangą.

Jeigu vaikas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, tai tėvai turėtų pateikti gydytojo pažymos kopiją apie vaiko negalią, nes tai mokykloms labai palengvina klasių komplektavimą.

Jeigu pageidaujančių mokytis mokykloje yra daugiau, negu gali mokykla priimti, tai pirmiausia priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys pagal prašymo padavimo datą ir laiką“.

 

Jeigu tėvai yra pasirinkę mokytoją, tai gali prašyme pažymėti mokytojo pavardę, vardą.

Internetinėje svetainėje www.svietimas.utena.lm.lt bus paskelbta:

 1. Prašymo forma (pridedama).
 2. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021-02-23 sprendimas Nr. TS „Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“
 3. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021-04-29 sprendimas Nr. TS-120 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas“.
 4. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021-04-29   sprendimas Nr. TS-121 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021-2022 mokslo metams nustatymo“

Utenos rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyrius


   Maloniai prašome tėvelių iki 2021 m. gegužės mėn. 1 d. skirti 1,2 proc .pajamų mokesčio paramą mūsų mokyklai-vaikų darželiui „Eglutė“.

Kaip skirti paramą: tai padaryti galite užpildydami specialią FR0512 formą bei prašymus pateikti tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą EDS:  Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę >>

Užpildykite formą nurodydami savo duomenis ir Utenos mokyklos-vaikų darželio "Eglutė" rekvizitus (Juridinio asmens kodas 190174788, adresas Vilniaus g. 26, Utena).

       Dėkojame už paramą mūsų mokyklai - darželiui


INFORMACIJA 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVELIAMS

Vakar Vyriausybė priėmė sprendimą - grąžinti dalį pradinukų į mokyklas tose savivaldybėse, kur Covid-19 infekcijos atvejų skaičius 100 000 gyventojų nesiekia 300. Utenos savaivaldybė taip pat pateko į šių savivaldybių skaičių, todėl nuo balandžio 12 dienos pradinukų ugdymas organizuojamas mišriuoju būdu  (Mišrusis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai nuosekliai derinami skirtingi mokymo būdai (pavyzdžiui, taikant grupinę formą, visiems mokiniams dalis mokymo vyksta nuosekliai nuotoliniu, vėliau – kasdieniu būdu), netaikant kaupinių metodo.
Mūsų mokykloje nuo balandžio 12 iki 16 d. mokykloje mokosi 1 ir 4 klasės, 2 ir 3 klasės mokosi nuotoliniu būdu. Nuo balandžio 19 d. iki 23 d. mokykloje mokosi 2 ir 3 klasės, o 1 ir 4 klasės mokosi nuotoliniu būdu. Po šių dviejų savaičių dėl mokymosi organizavimo bus priimti nauji sprendimai atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją savivaldybėje.
Nuo balandžio 12 d. grįžtantiems į mokyklą mokiniams labai svarbu:
1. Laikytis visų karantino laikotarpio rekomendacijų, saugoti save ir kitus.
2.Atsiradus atvejams, kuomet kontaktu besimokančios klasės mokinio tėvai neišleis jo į mokyklą, tokiam mokiniui  bus paskirtas savarankiškas mokymasis ir atsiunčiamos užduotys. (Nebus organizuojamos pamokos ar konsultacijos). 
3.Mokiniui susirgus ar turint ligos požymių, tėvai informuoja mokytoją ir į mokyklą vaiko neleidžia.
4. Tėveliams galima vaikus palydėti iki mokyklos, laukti po pamokų taip pat prie mokyklos. Esant poreikiui, įeinant į mokyklos teritoriją, būtina dėvėti burną ir nosį dengiančią kaukę, tačiau labai prašytume vaikų palaukti prie mokyklos teritorijos, taip išvengsime kontakto su darželio vaikais).

 1. Tie mokiniai, kuriems karantino laikotarpiu buvo taikoma priežiūra mokykloje, prisijungia prie savo klasių. 
  Visiems gražios ir šiltos atostogų pabaigos ir sėkmės mokantis po atostogų.
  Pagarbiai Direktorė
 1. S. Platesnė informacija pateikiama kiekvieno mokinio tėvams individualiai elektroniniame žurnale Mano dienynas".

 INFORMACIJA DĖL SAUGAUS GRĮŽIMO Į MOKYKLĄ

Utenos rajono savivaldybė yra tarp 16 savivaldybių, kuriose sergamumas COVID-19 per pastarąsias 14 dienų viršija 200 atvejų 100-tui tūkst. gyventojų rodiklį. Todėl pradinių klasių mokiniai į mokyklas galėtų grįžti tik tuo atveju, jei jiems ir jų šeimos nariams bei mokytojams būtų atliktas naujasis COVID-19 viruso tyrimas kaupinių metodu.

Daugiau informacijos: https://www.utena.lt/index.php/lt/2042-saugiai-grizti-i-mokyklas-pades-naujas-tyrimo-metodas?fbclid=IwAR1x7tdbGyGYf4kxfIBMAHaQ4RsFeIK9MvA-vCRHE3vT8lfhiLPf6Yd670M

 


INFORMACIJA DĖL PRAŠYMŲ PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINES UGDYMO GRUPES

Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-184 nustatyta tvarka

tėvų (globėjų) prašymų priėmimas į Utenos miesto mokyklas, įgyvendinančias priešmokyklinio ugdymo programas, vykdomas ugdymo įstaigose nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Tėvai (globėjai) pageidaujantys keisti ugdymo įstaigą, turi kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. 8 389 61 591.

Utenos rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

 


INFORMACIJA DĖL PRAŠYMŲ PRIĖMIMO Į UTENOS MIESTO MOKYKLŲ PIRMAS KLASES

      Informuojame, kad tėvų(globėjų) prašymai į miesto mokyklų pirmas klases bus priimami nuo 2021 metų gegužės 3 d.

       Tikslesnę informaciją apie priėmimą (ar bus priimami nuotoliniu būdu, ar galės tėvai atvykti į savivaldybę) pateiksime balandžio mėnesį savivaldybės internetiniame puslapyje www.svietimas.utena.lm ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų internetiniuose puslapiuose.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Utenos rajono savivaldybės administracijos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Švietimo ir sporto skyrius

 


 KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021-2025 METŲ BENDRUOJU  PLANU :

 2021_mokyklu tinklo pertvarkos plano projektas.pdf (lm.lt)

 

 Nuoroda į teisės aktą, kuriuo rementis supažindiname su šiuo sprendimu :

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403621/asr


Herbas1

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. TS-326 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio   d. Nr. TS-

Utena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

 1. Papildyti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-326 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“(2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-78 redakcija), 5¹ punktu:

„5¹. Atlyginimas už vaikų išlaikymą nemokamas, kai švietimo įstaigos ugdymo grupėje (-ėse) ugdymo procesas sustabdomas, kai ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, kai vaikas laikinai nelanko švietimo įstaigos karantino laikotarpiu.“

 1. Nurodyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.
 2. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                               Alvydas Katinas


VO sprendimas


Kviečiame Utenos rajono  savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“ (The Incredible Years®)!

 

Programa yra skirta tėvams (globėjams), auginantiems 3-6 metų amžiaus elgesio sunkumų turinčius vaikus. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių. Moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis programos efektyvumas, ji yra veiksminga mažinant netinkamą vaikų elgesį bei jo pasekmes. Programa padeda sumažinti vaiko elgesio problemas ir sukurti su vaiku geresnį bei saugesnį ryšį.

Registruotis į tėvų grupes galite čia :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSc4sf_OyR7r7Sbazpu6DFn9PCLWb6HgmWC-4eYf0X2iQsVQ/viewform

Kontaktai pasiteiravimui:

Modestas Norgėla (865538535), Karolina Puzinaitė (865905982).

URS


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PRIEŽIŪROS PASLAUGAS UTENOS RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

2021 m. sausio d. Nr. AĮ-Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 11 dalimi ir 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo “pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020m. gruodžio 31d. sprendimu Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų “:

 1. Pavedu Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovams nuo 2021 m. sausio 5 d. organizuoti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokyklose, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.
 2. Įpareigoju Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovus informuoti abu vaikų tėvus (globėjus), kad kreipdamiesi į įstaigą dėl būtinos vaikų priežiūros paslaugos teikimo ugdymo įstaigoje privalo:

2.1. esant poreikiui pateikti abiejų tėvų (globėjų) darbdavio pažymas tik įvertinus visas kitas vaiko ugdymo galimybes namuose;

2.2. užtikrinti vaiko ugdymą namuose, kai vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laiko tarpiu asmeniui iš duodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laiko tarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.

 1. Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos iki teisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Administracijos direktorius                                                                         Audrius Remeikis


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOSE BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. gruodžio   d. Nr. V-

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.2.9.9 papunkčiu bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, nusprendžiu:

 1. Įpareigoti savivaldybių administracijas organizuojant vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą (toliau – mokiniai), nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali mokinių priežiūros užtikrinti namuose (toliau – priežiūros paslaugos), ir šių priežiūros paslaugų teikėjus laikytis šių reikalavimų:

1.1. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys priežiūros paslaugų teikimo vietose, išskyrus mokinius, jiems esant įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

1.2. Užtikrinti, kad priežiūros paslaugos būtų organizuojamos ne didesnėmis kaip 10 mokinių grupėmis, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbtų tik vienoje grupėje, mokiniai, kuriems teikiamos priežiūros paslaugos, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių mokinių kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos priežiūros paslaugos, tiek lauke.

1.3. Užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms mokinių grupėms.

1.4. Užtikrinti, kad vienam mokiniui priežiūros paslaugų teikimo patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. plotas (neįskaičiuojamos tualetų, prausyklų, virtuvėlių ir kitos pan. erdvės);

1.5. Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

1.6. Mokinių maitinimą rekomenduojama organizuoti priežiūros paslaugų teikimo patalpose. Jei priežiūros paslaugų teikimo patalpose nėra sąlygų organizuoti mokinių maitinimą ir mokinių maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje ar kitose patalpose, vienu metu joje turi valgyti mokiniai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės valgymo salė ar kita patalpa, kurioje organizuotas mokinių maitinimas turi būti išvėdinama ir išvaloma.

1.7. Prie įėjimo į priežiūros paslaugų teikimo vietą mokiniams, jų tėvams, įtėviams, globėjams, atstovams pagal įstatymą, darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija:

1.7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.7.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;

1.7.3. draudimą į priežiūros paslaugų teikimo vietą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.8. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima:

1.8.1. turi būti sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į priežiūros paslaugų teikimo vietą;

1.8.2. mokinys, kuriam priežiūros paslaugų teikimo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai, įtėviai, globėjai ar atstovai pagal įstatymą. Mokinio tėvams, įtėviams, globėjams, atstovams pagal įstatymą atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų;

1.8.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti priežiūros paslaugų teikimo vietą. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.8.4. jeigu priežiūros paslaugų teikėjas iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų, įtėvių, globėjų, atstovų pagal įstatymą gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.8.5. draudžiama į priežiūros paslaugų teikimo vietą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.9. Turi būti užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

1.10. Pašaliniai asmenys į priežiūros paslaugų teikimo vietą joje esant mokiniams neturi būti įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas priežiūros paslaugų teikimo organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų, įtėvių, globėjų, atstovų pagal įstatymą patekimas į priežiūros paslaugų teikimo vietą turi būti ribojamas, nustatomos tam skirtos erdvės ar vietos. Jei priežiūros paslaugų teikimo patalpos, kai jose nėra mokinių yra panaudojamos kitoms reikmėms, turi būti užtikrinama, kad prieš prasidedant priežiūros paslaugų teikimui patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.12 papunktyje nurodytų rekomendacijų.

1.11. Priežiūros paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).

1.12. Patalpos, kuriose priežiūros paslaugos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos veiklos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis turi būti ribojamas. Kitas aplinkos valymas priežiūros paslaugų teikimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

 1. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis, išskyrus mokinius, jiems esant įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, priežiūros paslaugų teikimo vietoje dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.
 2. Įpareigoti mokinio abu tėvus, įtėvius, globėjus ar atstovus pagal įstatymą kreipiantis dėl priežiūros paslaugų pateikti savivaldybių administracijų nustatyta tvarka darbdavio pažymas ar kitus savivaldybių administracijų prašomus dokumentus (pvz. darbuotojo pažymėjimus) tik įvertinus visas kitas mokinio (-ų) priežiūros galimybes namuose.
 3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. sausio 4 d.

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                                                                                                                                                                                                                                        Arūnas Dulkys


clip_image002.jpg

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 1470

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą
  Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir papildyti jį
  2.2.9.9 papunkčiu:

„2.2.9.9. savivaldybių administracijos užtikrina vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, užtikrindamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.“

 1. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. sausio 4 d.

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Arūnas Dulkys

 


Suvestinė redakcija nuo 2020-12-28

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23062

 

https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f/omYIiMClDP/content_files/image001.jpg

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

2.2.9. Švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje:

2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

2.2.9.2. ugdymas mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;


LR Vyriausybės nutarimas "Dėl karantino paskelbimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f


INFORMACIJA APIE KORONA VIRUSĄ

Patikima informacija yra skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos čia: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Kiekvieną dieną informacija atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro yra čia: http://www.ulac.lt/

ŠMSM puslapyje veikia aktuali nuoroda: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Daugiau informacijos:

http://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/efektyviausios-priemones-koronaviruso-prevencijai-konsultavimas-ir-grizusiu


Darbo grupės savivaldybės bendrojo plano projekto svarstymui organizuoti pasiūlymai


2019 m. gruodžio 19 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-326 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas


TĖVELIŲ DĖMESIUI

Informacija apie „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą“.

https://www.pienasvaisiai.lt/naujienos/auk-sveikas-vaike1/48


Informuojame, kad už vaikų maitinimą atsiskaityti galite naudodamiesi Internetine bankinkyste. Ruošinio atitinkamose skiltyse nurodykite šiuos duomenis:

 1. Įstaigos pavadinimą - Utenos mokyklą - vaikų darželis „Eglutė".
 2. Atsiskaitomoji sąskaita LT727181100000142785
 3. Taip pat prašytume prie mokėjimo paskirties nurodyti vaiko vardą pavardę ir grupę.

Prašytume kiekvieną mėnesį sumokėti iki einamojo mėnesio 20 dienos, ypatingai tai aktualu gruodžio mėnesį kada baigiasi buhalteriniai metai, ir mokėjimas negali būti fiksuojamas vėliau kaip 20 dienai.

Dėl laiku nesumokėto mokesčio už vaiko išlaikymą darželyje, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš ikimokyklinės įstaigos sąrašų. Informacija apie įsiskolinimą perduodama švietimo skyriui. Į kitą ikimokyklinio ugdymo įstaigą vaikas gali būti priimtas tik susimokėjus visą įsiskolinimą mūsų darželiui.

Dėkojame už bendradarbiavimą.


Aktuali informacija apie pedikuliozę


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minisro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo″ pakeitimo.

Įsakymo pakeitimas galioja nuo 2016 sausio 1d.


Maisto produktų tiekėjai

15 dienų valgiaraštis (1 - 3 metų vaikams)

15 dienų valgiaraštis (4 - 7 metų vaikams)

15 dienų valgiaraštis (6 - 10 metų vaikams)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsugos ministro įsakymas „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Nuo 2012 m. pasirašytos sutartys ir sėkmingai mokykloje- vaikų darželyje vykdomos „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ ir „Pienas vaikams“ programos. Vaikai mokslo metų bėgyje (rugsėjo-gegužės mėnesiais) po  2-3 kartus per savaitę papildomai gauna jogurto, varškės sūrelių, šviežio sūrio( limitas vienam vaikui per mėnesį 2,43 EUR (8,39 Lt)) ; obuolių, obuolių tyrės, sulčių, morkų (limitas vienam vaikui per mėnesį 2,20 EUR (7,60 LT)). Programų priežiūrą vykdo mokyklos dietistė Žydrūnė Bernotienė. 


DĖL TĖVŲ ATSTOVŲ DALYVAVIMO NEPLANINIUOSE IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ MAISTO TVARKYMO SKYRIŲ PATIKRINIMUOSE


 Informuojame apie gauta raštą "Dėl atsargumo priemonių taikymo mokyklose siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio vaikų sveikatai naudojant mobiliuosius telefonus". Visus tėvelius prašome atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas. 


VAIKO DIENA DARŽELYJE 

7.00-8.30 Rytiniai žaidimai.

Dalinimasis įspūdžiais, laisva vaikų veikla, žaidimai pagal pomėgius,ryto mankšta.

8.30-9.00 Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai.

9.00-10.30 Ugdomoji veikla.

Ryto pokalbiai, bendri žaidimai, kalba, menai, pažinimas ir tyrinėjimas, skaičiavimas ir lyginimas, pasirinkta veikla grupelėse, sportas, muzikinė veikla.

10.40-11.45 Veikla lauke.

Žaidimai, išvykos, ekskursijos, pramogos, stebėjimai ir atradimai.
11.50-12.20 Pasiruošimas pietums, pietūs.

12.30-15.00 Ramybės metas.

Pasakos, rami muzika, poilsis, miegas
15.00-15.30 Kėlimasis, individuali vaikų veikla.

15.30-16.00 Pasiruošimas pavakariams, pavakariai.

16.00-17.30 Popietės užsiėmimai (grupėje ar lauke).

Vaikų pasirinkta veikla, pokalbiai su tėvais, pasiūlymai rytdienai.

Tėveliai vaikučius į grupes turi atvesti iki 8 valandos ryto. Norintys atvykti po 8 valandos, ar nenorintys valgyti pusryčių privalo informuoti auklėtojas iš anksto.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

 Copyright © 2022 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.