INFORMACIJA APIE KORONA VIRUSĄ

Patikima informacija yra skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos čia: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Kiekvieną dieną informacija atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro yra čia: http://www.ulac.lt/

ŠMSM puslapyje veikia aktuali nuoroda: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Daugiau informacijos:

http://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/efektyviausios-priemones-koronaviruso-prevencijai-konsultavimas-ir-grizusiu


Darbo grupės savivaldybės bendrojo plano projekto svarstymui organizuoti pasiūlymai


2019 m. gruodžio 19 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-326 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas


TĖVELIŲ DĖMESIUI

Informacija apie „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą“.

https://www.pienasvaisiai.lt/naujienos/auk-sveikas-vaike1/48


Informuojame, kad už vaikų maitinimą atsiskaityti galite naudodamiesi Internetine bankinkyste. Ruošinio atitinkamose skiltyse nurodykite šiuos duomenis:

  1. Įstaigos pavadinimą - Utenos mokyklą - vaikų darželis „Eglutė".
  2. Atsiskaitomoji sąskaita LT727181100000142785
  3. Taip pat prašytume prie mokėjimo paskirties nurodyti vaiko vardą pavardę ir grupę.

Prašytume kiekvieną mėnesį sumokėti iki einamojo mėnesio 20 dienos, ypatingai tai aktualu gruodžio mėnesį kada baigiasi buhalteriniai metai, ir mokėjimas negali būti fiksuojamas vėliau kaip 20 dienai.

Dėl laiku nesumokėto mokesčio už vaiko išlaikymą darželyje, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš ikimokyklinės įstaigos sąrašų. Informacija apie įsiskolinimą perduodama švietimo skyriui. Į kitą ikimokyklinio ugdymo įstaigą vaikas gali būti priimtas tik susimokėjus visą įsiskolinimą mūsų darželiui.

Dėkojame už bendradarbiavimą.


Aktuali informacija apie pedikuliozę


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minisro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo″ pakeitimo.

Įsakymo pakeitimas galioja nuo 2016 sausio 1d.


Maisto produktų tiekėjai

15 dienų valgiaraštis (1 - 3 metų vaikams)

15 dienų valgiaraštis (4 - 7 metų vaikams)

15 dienų valgiaraštis (6 - 10 metų vaikams)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsugos ministro įsakymas „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Nuo 2012 m. pasirašytos sutartys ir sėkmingai mokykloje- vaikų darželyje vykdomos „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ ir „Pienas vaikams“ programos. Vaikai mokslo metų bėgyje (rugsėjo-gegužės mėnesiais) po  2-3 kartus per savaitę papildomai gauna jogurto, varškės sūrelių, šviežio sūrio( limitas vienam vaikui per mėnesį 2,43 EUR (8,39 Lt)) ; obuolių, obuolių tyrės, sulčių, morkų (limitas vienam vaikui per mėnesį 2,20 EUR (7,60 LT)). Programų priežiūrą vykdo mokyklos dietistė Žydrūnė Bernotienė. 


DĖL TĖVŲ ATSTOVŲ DALYVAVIMO NEPLANINIUOSE IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ MAISTO TVARKYMO SKYRIŲ PATIKRINIMUOSE


 Informuojame apie gauta raštą "Dėl atsargumo priemonių taikymo mokyklose siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio vaikų sveikatai naudojant mobiliuosius telefonus". Visus tėvelius prašome atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas. 


VAIKO DIENA DARŽELYJE 

7.00-8.30 Rytiniai žaidimai.

Dalinimasis įspūdžiais, laisva vaikų veikla, žaidimai pagal pomėgius,ryto mankšta.

8.30-9.00 Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai.

9.00-10.30 Ugdomoji veikla.

Ryto pokalbiai, bendri žaidimai, kalba, menai, pažinimas ir tyrinėjimas, skaičiavimas ir lyginimas, pasirinkta veikla grupelėse, sportas, muzikinė veikla.

10.40-11.45 Veikla lauke.

Žaidimai, išvykos, ekskursijos, pramogos, stebėjimai ir atradimai.
11.50-12.20 Pasiruošimas pietums, pietūs.

12.30-15.00 Ramybės metas.

Pasakos, rami muzika, poilsis, miegas
15.00-15.30 Kėlimasis, individuali vaikų veikla.

15.30-16.00 Pasiruošimas pavakariams, pavakariai.

16.00-17.30 Popietės užsiėmimai (grupėje ar lauke).

Vaikų pasirinkta veikla, pokalbiai su tėvais, pasiūlymai rytdienai.

Tėveliai vaikučius į grupes turi atvesti iki 8 valandos ryto. Norintys atvykti po 8 valandos, ar nenorintys valgyti pusryčių privalo informuoti auklėtojas iš anksto.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

 Copyright © 2020 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.