UNIVERSALAUS MOKYMOSI DIZAINO PRINCIPŲ TAIKYMO GALIMYBĖS NUOTOLINIAME UGDYME

Prasidėjus nuotoliniam ugdymui, universalų dizainą ir toliau sėkmingai taikau ir pritaikau per pamokas. Be abejo, kai kurias strategijas sunkiau įgyvendinti, tačiau atsirado galimybė kūrybiškiau pažvelgti į pamokų struktūrą, veiklų įgyvendinimo pasirinkimą ir galimybes, metodus ir būdus.

Noriu pasidalinti labiausiai pasiteisinusiomis praktikomis taikant UDM nuotolinio mokymosi metu.

 • Temos atskleidimas įvairiomis pateiktimis: video medžiaga, audio medžiaga, kryžiažodis, aprašymas, puzle. Įdomu ir naudinga stebėti mokinių pasirinkimo būdus, pažinti vaiką ir planuoti kitos pamokos sudominimo būdus. Per pamokas Zoom platformoje atsirado galimybė plačiau panaudoti IKT:
 • Internetinio puslapio nuorodos nusiuntimas, kuriame randama platesnė informacija pamokos tema, taip mokiniai gali rinktis kartu su klase ar individualiai peržiūrės ir susipažins su pateikiama medžiaga.
 • Įvairesnių kryžiažodžių, interaktyvių žaidimų pamokos tema pasiūlymas.
 • Zoom platformoje per pamoką galiu mokinius suskirstyti grupėmis ir „perkelti į kambarius“. Vaikai pasirenka:
 • dirbti individualiai,
 • poroje su draugu,
 • grupėje.

Pastebėjau, kad „perkėlimas į kambarius“ labai tinka vaikams, turintiems dėmesio sukaupimo sutrikimų, jautriai reaguojantiems į aplinką. „Kambariuose“ tokių vaikų niekas neblaško, jie gali labiau susikaupti ir atlikti užduotį.

 • Darbo atlikimo pasirinkimas. Dirbant nuotoliniu būdu, atsirado galimybė mokiniams pasirinkti užduotis atlikti ne tik sąsiuvinyje, elektroninėse Emos pratybose, bet ir kitose interaktyviose programose. Labiausiai pasiteisino ir vaikams patiko sukurtos užduotys „liveworksheets“ programoje.
 • Atlikto darbo pasitikrinimas. Parašę diktantą, vaikai tikrinosi ir pritaikė rašybos ir skyrybos taisykles įvairiais būdais:
 • Individualiai tikrindamiesi pagal atspausdintą diktanto tekstą.
 • Poroje su draugu.
 • Grupėje.
 • Kartu su mokytoja.
 • Žaisdami „kahoot“ žaidimą (kai reikia pasirinkti teisingai parašytą žodį).

             Iš kiekvienos situacijos gyvenime reikia išgauti kuo daugiau teigiamų potyrių, kuo daugiau sužinoti, išbandyti ir pritaikyti. Ką išmokome nuotoliniame darbe, būtinai prisiminsime ir pritaikysime grįžę į mokyklą.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pradinio ugdymo mokytoja Jolita Ruzgienė

             


   Virtuali pamoka

        Priešmokyklinukai skuba augti ir jau rudenį taps šauniais ir smalsiais pirmokėliais, todėl daug ką reikia sužinoti, išbandyti ir išmokti. Į virtualią pamoką „Spindulėlius“ ir „Svirpliukus“ pakvietė ketvirtokų mokytoja Jolita. Mokytoja papasakojo jūreivio istoriją ir atsiuntė vaikams užduotį - padėti sudužusio laivelio kapitonui grįžti namo. Vaikai labai džiaugėsi susitikimu su mokytoja, įdėmiai klausėsi pasakojimo, kruopščiai atliko užduotį, sugalvojo laiveliams pavadinimus ir net trumpam pavirto piratais!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pradinio ugdymo mokytoja Jolita Ruzgienė


                           

          UNIVERSALAUS MOKYMOSI DIZAINO PRINCIPŲ TAIKYMAS NUOTOLINIAME UGDYME

        Kiekvienas vaikas yra skirtingas ir klasėje besimokančių mokinių įvairovė yra natūralus reiškinys. Mokiniai yra skirtingų pažintinių gebėjimų, skiriasi jų stipriosios ir silpnosios pusės. Ugdant nuotoliniu būdu, dėl ugdymo specifikos, dar plačiau išryškėja mokinių skirtybės ir galios, mokiniai patys laisviau gali rinktis namų aplinkoje esančias ir greitai pasiekiamas pagalbines mokymosi priemones, priimtinus užduočių išpildymo ir atsiskaitymo būdus.
          Trumpai dalinuosi nuotolinio darbo su pirmokais UMD paveikiausiomis praktikomis.

          Skaičiavimo 20 ribose įgūdžiams įtvirtinti 2-3 kartus per savaitę vykdomos mintino skaičiavimo pratybos. Mokiniai skaičiuoja jiems priimtinu būdu. Naudoja liniuotę, skaičių korteles, pirštus ar mintinai. Taip pat savarankiškai atlieka ir pasitikrina skaičiavimo įgūdžius programėle https://wordwall.net/ . Mokinys nufotografuoja ir mokytojai atsiunčia tik rezultatą (kiek teisingų atsakymų ir per  kiek laiko atliko užduotį). Pvz:  https://wordwall.net/resource/1873990/sud%c4%97tis-ir-atimtis-iki-20

         Pirmokai per dailės ir technologijų pamoką atliko kūrybinį darbą „Koks gražiausias lietuviškas žodis?“ Kiek daug gražių lietuviškų žodžių išgirdau: debesis, saulė, šeima, žvirblis, meilė, dangus, Dievas, Emilis, mama, aš myliu Lietuvą, gamta, vasara, šiaurė, pasaulis, drugelis, paukščiukai ir gyvūnai, dangus, ačiū. Mokiniai pasirinktą žodį užrašė ir iliustravo ( kodėl pasirinktas žodis yra gražus). Kūrybos technika laisva, įvairi.


           Susipažinimas su nauju skaitymo tekstu:

 -    Skaito mokytoja ar draugas. Mokinys klauso ir seka tekstą;

 -    Mokinys skaito pats;

 -    Mokinys klauso įrašo ir žiūri į paveikslėlių seriją šalia teksto.

           Skaitymo gebėjimų patikrinimas:

                 -     Bendra klasės vaizdo pamoka;
                 -     Individuali vaizdo pamoka (konsultacija);
                 -     audio ar video įrašas, balso žinutė.

          Įsivertinimas lietuvių kalbos pamokos pabaigoje (pasitikrinsiu ir apmąstysiu, kas pavyko? ko dar reikia pasimokyti?).Įsivertina užbaigdami vieną iš pateiktų sakinių:
                 -     Nežinojau, bet jau žinau...
                 -     Nemokėjau, bet jau moku...
                 -     Nesupratau, bet išsiaiškinau...
                 -     Buvo įdomu...
                 -     Norėčiau, kad...
                 -     Džiaugiuosi, kad pavyko...
                 -     Supratau, kad dar reikia pasimokyti...
                 -     Aš jaučiuosi...

        Labai svarbi mokinių savijauta bei emocinė būklė.  Šiuo metu labiausiai stinga artimo ryšio bei gyvo bendravimo, klegesio, vaikiškų išdaigų ir žaidimų. Mokykloje gali stebėti, su kokia nuotaika ateina tavo mokiniai, gali juos pašnekinti, pajuokauti. Juk ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu būname kartu. Dabar pašnekesius riboja laikas ir atstumas. Ir labai dažnai pasigirsta: noriu į mokyklą, pasiilgau draugų.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pradinio ugdymo mokytoja Daiva Anavičienė


                                                            Universalaus mokymosi dizaino taikymo patirtys pradiniame ugdyme

 

Šiame projekte esu savanorė, tai pirmieji mano žingsniai į „Universalaus mokymosi dizaino“ platybes. Dalinuosi LL3 projekto „Universalaus mokymosi dizaino taikymo patirtys pradiniame ugdyme“, kuris vyko gruodžio 7 ir 15 dienomis, įžvalgomis.

Šiame projekte dalyvavo Utenos miesto ir rajono mokyklų pradinio ugdymo mokytojos. Jos pasidalino savo praktinėmis patirtimis apie universalaus mokymosi dizaino taikymą pamokose. Pristatymai man buvo labai įdomūs ir naudingi, nes daug ką galėsiu pritaikyti dirbdama su savo mokiniais. Klausydama pranešimų pastebėjau, kad taikant šią ugdymo strategiją, pasiekiami optimalūs kiekvieno mokinio ugdymosi rezultatai. Atsiranda didesnė galimybė įsitraukti į pamokos veiklą įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Jie geriau suvokia mokymo turinį, nes patys pasirinko mokymosi būdą, todėl mokiniai labiau buvo linkę įsitraukti į pamokos veiklą. Ši strategija leidžia pašalinti mokymosi barjerus kiekvienam mokiniui. Klausydama mokytojų pamokų pristatymų dar kartą įsitikinau, kad pagrindinės universalaus mokymosi dizaino taikytos strategijos mokiniams yra labai naudingos. Tad ateityje stengsiuosi taikyti universalaus mokymosi dizaino metodus.

Labai patiko susitikimas su lektoriumi Mindaugu Vidugiriu, buvo naudinga išgirsti jo asmeninę patirtį, kaip kurti santykį su vaikais bei jų tėvais ir žinoma, su pačiu savimi.

Ačiū visoms mokytojoms už nuostabius pristatymus.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Specialioji pedagogė-logopedėLina Kazlauskienė


                                                                                     Mintys pasibaigus konferencijai

   Baigėsi projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginio „Universalaus mokymosi dizaino taikymo patirtys pradiniame ugdyme“ konferencija. Išklausėme nemažai seminarų, bandėme tai taikyti savo darbe. Kaip visada, kai yra kažkas nauja, atsiranda nepasitikėjimas, abejonės tuo, ką aš darau. Šioje konferencijoje kolegių pateiktos patirtys papildė mūsų darbą naujomis idėjomis, o kartu leido ir pačioms pajusti, kad einame teisingu keliu.

     Noriu pasidalinti mintimis, pastebėjimais, kurie man yra priimtini ir galėsiu pasinaudoti ugdant savo mokinius. Svarbi ir aiški mokytojo nuostata: jei vaikui leidžiame pasirinkti kokiu būdu jis išmoks temą, kaip parodys tai, ką žino - vaikas jau prisiima atsakomybę už savo darbą. O naują medžiagą pateikiame ir įtvirtiname įvairiai. Man įsimintina buvo tai, kad gali būti naudojami lankstinukai, algoritmų sekos, dėlionės, žaidimai, mokytojo garsiniai įrašai (teksto įrašymas į diktofoną iš anksto, kad vaikai galėtų pasiruošti teksto analizei), darbų pavyzdžiai su skirtingomis spalvomis. Tikrai pasinaudosiu patirtimi mokinių darbų vertimui padarant garsinį įrašą diktofone ir perduodant mokiniui. Sąsiuvinyje ir dienyne taip išsamiai neparašysi.

     Na, o pranešėjo Mindaugo Vidugirio mintys patvirtino tai, kas ir man atrodė svarbu. Tai, kad turime kurti santykį su tėvais ir vaikais. Nelengva tą daryti, bet tikra tiesa. Tėvai vertina pastangas, taktišką bendravimą, mokėjimą išklausyti ir įsijausti į tėvų vaidmenį. Sunkiai priima pastabas, pasiūlymus dėl vaiko elgesio ir mokymosi sunkumų. Tenka ieškoti būdų, kad tėvai patikėtų mokytojo noru padėti vaikui. O vaikai nori, kad jie būtų išklausomi, nori papasakoti, kas jiems svarbu. Būna, kad kartais ir visą pamoką kalbame, taip ir nepradėję naujos temos. Dar vienu dalyku esu tikra, kad ne pastabos, ne nusižengimų akcentavimas skatina vaiką stengtis ir tobulėti.

   Kaip nelengva pasidalinti savo patirtimi, kiek jaudinimosi, bet kaip šaunu išklausyti kitus. Tai tikrasis tobulėjimas.

                                                                                                                                                                  Pradinio ugdymo mokytoja Dalė Bagdonienė


 

                                                                                         Naudinga patirtis

Kiekvienas mokytojas savo darbe taiko įvairius metodus ir būdus, padedančius mokiniui pasiekti kuo geresnių mokymosi rezultatų, patirti sėkmę. Kuo daugiau ir įvairesnių priemonių turime, tuo efektyvesnis darbas ir greičiau pasiekiamas tikslas. Todėl dalyvavimas projekto LL3 savivaldybės mokyklų lyderystės konferencijoje „Universalaus mokymosi dizaino taikymo patirtys pradiniame ugdyme“ buvo naudingas keliais aspektais.

Pirmiausia, mūsų mokyklos komanda pasidalino pačių patirtimi, kaip sekasi praktiškai taikyti universalaus dizaino elementus pamokose, kokią informaciją gauname apie mokinį, jo galimybes mokytis ir išmokti.

Taip pat labai naudinga ir vertinga buvo išgirsti ir pamatyti kitų mokyklų mokytojų patirtį. Iš kiekvieno pristatymo galėjome pasiimti naujų, įdomių ir naudingų idėjų, kaip sudominti mokinius pamokoje, kokie darbo pasirinkimo ir pristatymo būdai tiko ir patiko mokiniams, kaip gauti informatyvų grįžtamąjį ryšį.

Kadangi aš mėgstu taikyti informacines technologijas pamokose, naujų minčių ir idėjų radau pristatyme apie nuotolinio ugdymo galimybes taikant IKT bei pamokų metu naudojamų informatikos programos elementų. Algoritmų, sekos nustatymas vaikui padeda numatyti savo pasirinktos užduoties atlikimo veiksmų eigą, todėl jam lengviau pasirinkti tarp mokytojo pasiūlytų užduočių ir patirti sėkmę atliekant pasirinktą užduotį.

Visi suprantame, koks svarbus yra mokytojo ryšis su mokiniais ir tėvais. Daug patarimų ir konkrečių pavyzdžių apie emocinio ryšio sukūrimą gavome iš lektoriaus Mindaugo Vidugirio mokymų.

Konferencijos metu sužinojome ne tik daug ką naujo, bet ir prisiminėme jau žinomus, bet primirštus dalykus.

                                                                                                                                                                   Pradinio ugdymo mokytoja Jolita Ruzgienė


 

LL3 savivaldybės mokyklų lyderystės renginys „Universalaus mokymosi dizaino taikymo patirtys pradiniame ugdyme“ 

Mūsų mokyklos komanda gruodžio 7 ir 15 dienomis dalyvavo projekto LL3 savivaldybės mokyklų lyderystės renginyje "Universalaus mokymosi dizaino taikymo patirtys pradiniame ugdyme“. Su kolegėmis Dale ir Jolita skaitėme pranešimus ir dalinomės savo patirtimi, kaip sekasi pamokose taikyti universalaus mokymosi dizaino elementus. Taip pat buvo labai naudinga išgirsti ir kitų Utenos miesto ir rajono mokyklų pradinio ugdymo mokytojų skirtingas praktines patirtis, pastebėjimus, refleksijas, sėkmės istorijas. Pranešimuose daug dėmesio buvo skiriama mokinių pažinimui, skirtingų būdų naujos medžiagos ar informacijos pateikimui, užduočių pasirinkimo galimybėmis, grįžtamojo ryšio priemonių taikymui, pamokos refleksijai, universalaus mokymosi dizaino taikymo galimybėmis nuotoliniame ugdyme. Įdomi patirtis ir susitikimas su lektoriumi Mindaugu Vidugiriu, kuris vedė mokymus, kaip kurti emocinį santykį su savimi, mokiniais ir tėvais.
Dėkoju mokytojoms už pasidalintas mintas, asmenines įžvalgas ir prasmingas diskusijas, kurias panaudosiu dirbant su savo mokiniais.

                                                                                                                                                                  Pradinio ugdymo mokytoja Daiva Anavičienė


STAŽUOTĖS SUOMIJA-ESTIJA PATIRTYS

                      2019 metų kovo mėnesį Utenos rajono savivaldybės „Lyderių laiko 3“ kūrybinės komandos deleguoti trys nariai dalyvavo stažuotėje Suomijoje ir Estijoje. Pagal numatytą darbotvarkę turėjome lankytis įvairių tipų švietimo įstaigose, dalyvauti mini konferencijose, edukaciniuose centruose, muziejuose. Pandemijos grėsmė pakoregavo veiklas taip, kad dalis mokyklų jau nebesutiko įsileisti svečių ir galėjome tik išklausyti pristatymus, tačiau iš to, ką pamatėme, išgirdome, sužinojome, susidarė bendras vaizdas, kuriuo ir norisi pasidalinti.

SUOMIJOS ŠVIETIMO SISTEMA. Ankstyvasis ugdymas – nuo 9 mėn. amžiaus, privalomas – priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas – 1–6 klasės, ir privaloma mokytis 1-9 klasėse, nuo 10 klasės mokinys gali rinktis profesinį ugdymą arba gimnaziją.

SUOMIJOS ŠVIETIMO PRINCIPAI. Lygiateisiškumas – mokoma suomių kalbos, tačiau būtinai ir gimtosios (pvz., švedų); pasitikėjimas – tėvai ir visuomenė besąlygiškai pasitiki švietimu ir žino, kad mokykla, kurioje mokosi jų vaikas – geriausia būtent šiam vaikui; kompetencijos – mokytojai atsakingai žiūri į savo darbą, jais pasitikima, todėl nėra švietimo priežiūros, mokytojas laisvas rinktis ugdymo metodus, medžiagą, formas (pvz., nenaudoti vadovėlių); ugdymosi aplinkų pritaikymas – nesvarbu, kur yra mokykla, ji vienodai aprūpinama ugdymo priemonėmis, kuriamos funkcionalios ugdymosi erdvės (pvz., sporto salė gali virsti aktų sale, panaudojamos valgyklų patalpos kitoms reikmėms, ant koridoriaus sienų laipiojimo laikikliai).

GRANHULTS PRADINĖ MOKYKLA. Pradinis ugdymas nuo 6 metų ir yra 6 metus (1-6 klasės). Mokosi 370 mokinių. Klasėse po 16-22 mokinius. Didelis dėmesys specialiųjų poreikių turintiems mokiniams – teikiama specialiojo pedagogo, logopedo, mokytojo padėjėjo pagalba. Itin ypatingais atvejais, tam tikram ribotam laikui gali būti sudaroma sutartis su psichologu (tuo rūpinasi savivaldybė). Užsienio kalbos mokoma nuo 4 klasės. Įgyvendinamos trys programos - nacionalinė, savivaldybės ir mokyklos. Svarbiausias ugdymo tikslas – ugdyti bendrąsias kompetencijas. Daug dėmesio skiriama įsivertinimui. Vaikai nuolat drąsinami, nes mokyklos moto – „mokytis smagu“. Namų darbai neužduodami. Pertraukos – lauke, budi vienas suaugęs, kad būtų į ką kreiptis prireikus pagalbos. Skambučiai – tik pamokos pradžiai, nes mokytojas pats sprendžia, kada baigsis pamoka. Mokyklų aprūpinimas – visapusiškas: kompiuterinė įranga, technologijų, muzikos kabinetai įrengti šiuolaikiškai. Mokiniams nemokamai duodamos knygos, rašymo priemonės (rašo pieštukais), pietūs, transportas. Nemokamas maitinimas organizuojamas švediško stalo principu – įsideda patys mokiniai, patys nusineša ir surūšiuoja indus, stalo įrankius. Rinktis galima iš dviejų patiekalų: vegetariško ar mėsiško, atsigerti – įsipilant vandens arba pieno, dar galima užsitepti margarino ant trapios duonelės.

UNIVERSALAUS DIZAINO ELEMENTAI. Mokymosi aplinka klasėje suskirstyta į keletą erdvių – sėdimos vietos prie stalų, klasės priekyje erdvė susėsti ratu (ant žemės), klasės gale – poilsiui skirta erdvė. Mokymosi priemonių pasirinkimas, užduodamos mąstymo gebėjimams ugdyti skirtos užduotys, užduočių atlikimo ir pristatymo būdus pasirenka patys mokiniai.

Buvo momentų, kurie stebino – mokiniai sportavo salėje basi; laipiojimo sienelė tiesiog koridoriuje (jokių čiužinių ar apsaugų); mokinių lauko darbužiai, batai sumesti ant grindų be jokios tvarkos, tačiau niekas jų neliečia; biblioteka be bibliotekininko (vaikai pasiima knygas patys ir padeda atgal), valgykloje – vienas darbuotojas, kurio užduotis papildyti maisto talpas šioms ištuštėjus.

Vaikų savarankiškumo ugdymas ir pagarba kiekvienam žmogui, nepaisant jo amžiaus, lyties, dirbamo darbo, užimamų pareigų kartu ugdo žmogaus savivertę, kiekvienas- svarbus bendruomenės narys. Mokyklos bendruomenė savo santykius grindžia ne tik pasitikėjimu ir pagarba, bet ir laikosi kartu priimtų susitarimų. Tai ugdymo kokybės pagrindas.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Rasa Drungienė,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Mus supančioje aplinkoje šiandien daugybė informacijos, kuri ne visada yra informatyvi, reikalinga ir suprantama. Svarbu vaiką išmokyti atsirinkti reikšmingiausią, svarbiausią, aktualiausią informaciją ir ją susisteminti. Ketvirtoje klasėje tam skiriame daug dėmesio, nes tokį darbą padaryti vaikams gana sunku. Todėl pamokose į pagalbą pasitelkiu universalaus mokymo dizainą.

Viena iš pamokų, kurioje taikiau universalaus mokymo dizaino elementus, buvo lietuvių kalbos pamoka (4 klasė).

 

Pamokos tema: Kokią informaciją galiu rasti laikraščiuose ir dienraščiuose.

Pamokos uždavinys: pasirinkdami mums aktualiausią sritį, ieškodami informacijos laikraščiuose, dienraščiuose, spausdintuose straipsniuose, internete rasime informaciją, ją susisteminsime ir pristatysime.

 

Darbo eiga:

SUDOMINIMAS.

Su pamokos tema susipažinome keliais būdais:

 • vaikai žiūrėjo vaizdo pateiktį lentoje,
 • klausėsi interviu su kiosko darbuotoja įrašo,
 • vartė laikraščius ir dienraščius.

DARBO EIGA.

 • Pokalbio metu išsiaiškinus informacijos pateikimo įvairovę, būdus, spausdinto ir publikuoto internete laikraščio ir dienraščio panašumus ir skirtumus, vaikams leista pasirinkti kokį naudos šaltinį ieškoti informacijai:
 • laikraštyje ar dienraštyje išspausdintame straipsnyje,
 • straipsnyje, publikuotame internete,
 • konkrečiame atspausdintame iš laikraščio straipsnyje.
 • Aptarus kokios temos yra labiausiai aktualios vaikams ir juos domina, pasiūlytos kelios temos/sritys ar skiltys informacijos paieškai:
 • pasaulio įvykiai,
 • Lietuvos įvykiai,
 • sportas,
 • sveikata,
 • orai,
 • įdomybės,
 • stilius,
 • žmonės,
 • gyvūnija.
 • Pasirinktame šaltinyje vaikai ieškojo informacijos pasirinkta tema, svarbiausias mintis skaitytame straipsnyje vaikai pasižymėjo arba vaizdiniu būdu išskyrė esminius dalykus, arba surašė į lentelę. Galėjo rinktis dirbti individualiai, porose arba grupėse.
 • Susistemintos ir apibendrintos informacijos pateikimo būdą taip pat rinkosi patys mokiniai: aptarė naujienas sveikatos tema, naudodamiesi Lietuvos žemėlapiu, supažindino su orais savaitei, papasakojo apie žymius žmones, apžvelgė sporto naujienas, inscenizavo įvykius pasaulyje ir Lietuvoje, nupiešė gyvūnus ir išskyrė įdomybes apie juos, surengė madų šou.

Du vaikai pasirinko atliktą darbą pristatyti ir įsivertinti individualiai, po pamokų.

ĮSIVERTINIMAS.

Įsivertindami savo veiklą, vaikais aptarėme:

 • Kokią sritį ar skiltį pasirinkau ir kodėl?
 • Kokį informacijos šaltinį pasirinkau ir kodėl?
 • Ką daryčiau kitaip kitą kartą ir kodėl?

Pristatymus stebėti klasės draugams buvo įdomu. Visi atradome besiskleidžiančius klasės draugų talentus vaidinti, skaityti pranešimą, vesti laidą, piešti.

Stebėdama mokinius, jų pasirinkimą, pristatymo būdą, matau, kuo vaikas domisi, kas jam svarbu, aktualu, kokius gebėjimus turi. Taip galiu dar geriau pažinti savo mokinius, stebėti kaip jie jaučiasi pasirinkdami veiklą, kaip vertina savo pasirinkimą, kaip geba dirbti savarankiškai.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pradinio ugdymo mokytoja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jolita Ruzgienė

 


Universalaus mokymosi dizaino elementai pamokoje

       Noriu pasidalinti savo darbo šiokia tokia patirtimi taikant universalaus mokymosi dizaino momentus. Mokinių ugdymas šiuolaikiniame kontekste yra iššūkis mokytojui. Todėl privalome ieškoti naujų idėjų, vaikus motyvuoti mokytis, skatinti pasitikėti savimi. Daug žinių, pastangų reikalauja vaikai, kuriems pritaikyta ar individualizuota programa. Žinojome, kad tokiems vaikams reikia parinkti užduotis, ieškoti metodų, kurie palengvintų žinių įsisavinimą ir ugdytų gebėjimus. Bet, dalyvaujant Universalaus mokymosi dizaino seminaruose, supratau, kad žinių apie skirtingų gebėjimų bei mokymosi galimybių vaikus yra labai nedaug. Universalaus mokymosi dizaino seminaruose susipažinus su pateikta medžiaga, išbandžius siūlomas praktikas, iš dalies pasikeitė požiūris į mokinių ugdymą, įtraukimą į veiklas bei jų motyvaciją.

Pamokos tema „Kas iš ko padaryta? Medžiagos.“

Uždaviniai. Išsiaiškins lino, medvilnės, vilnos ir sintetinių medžiagų savybes. Aptars medžiagų savybių svarbą renkantis drabužius.

Tai integruotos pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamokos. Per pasaulio pažinimo pamoką išsiaiškinome iš ko gaminami įvairūs daiktai. Technologijų pamokoje tyrė medžiagų savybes. Dailės pamokoje margino medvilnę.

Taikant universalaus mokymosi dizaino elementus labai svarbu parengti medžiagą pamokai, kaip pasirinks tą medžiagą pristatyti, apgalvoti mokymo metodus, pažinti vaiką, žinoti kliūtis, kurios stabdo jo mokymąsi.

Temos skelbimas. Pamokos pradžioje, kai skelbiama tema, reikia mokiniams intrigos, kuri atkreiptų dėmesį ir motyvuotų dirbti. Mūsų pamokoje buvo „Madų šou“. Mergaitės apsirengė iš įvairių medžiagų pasiūtais drabužiais, komentavo savo pasirodymą. Po to vaikai sėdo prie stalų, kur užrašyta medžiagos (linas, medvilnė, vilna, sintetika) pavadinimas, jos pavyzdys ir siūlai, pagaminti iš tos medžiagos. Paruoštos priemonės bandymams. Kokią medžiagą jie norėtų tyrinėti, aptarėme per pasaulio pažinimo pamoką.

Bandymai medžiagų savybėms nustatyti:

 1. Kokia ta medžiaga (švelni, šiurkšti, stora, plona...) Prieš šviesą apžiūrėjo medžiagos audimą: tankus ar retas?
 2. Kokio ji stiprumo?
 3. Glamžosi ar ne?
 4. Kaip išlaiko šilumą (glaudžia prie skruosto ir palaiko, palaukę patikrina ar dar išliko šilta)?
 5. Koks medžiagos pralaidumas vandeniui?

Atlikę bandymus, kiekviena grupė surašė tyrinėtos medžiagos savybes. Pvz.: medvilnė švelni, lengva, minkšta, greitai lamdosi, lengvai praleidžia vandenį. Vilna šiurkštoka, truputį tamposi, mažai lamdosi, tanki, išlaiko šilumą, vandenį praleidžia, bet ne iš karto. Kodėl svarbios šios medžiagų savybės? Mokiniai svarsto ir padaro išvadą, kad tas savybes svarbu žinoti renkantis rūbus. Išsiaiškiname, kad kiekvienas drabužis turi etiketę, kur parašyta medžiagos sudėtis. Kiekvienas ieško pasirinktame drabužyje etiketės, skaito medžiagos sudėtį. Dar labai svarbi išvada, kad mūsų drabužiai pagaminti iš medžiagų, kurių sudėtis įvairi. Tai daroma todėl, kad drabužis būtų patogus, lengvas, gerai praleistų orą, mažiau lamdytųsi.

Mokiniams siūlomos situacijos, pasirenka vieną iš jų ir turi nuspręsti kokį drabužį pasirinks, kodėl:

 1. Ruduo, vėsi diena, stiprus vėjas.
 2. Visa šeima vyksta prie jūros.
 3. Draugo ar draugės gimtadienis.
 4. Šaltą žiemos dieną eina slidinėti.

Refleksijos klausimai po pamokos:

 1. Ką sužinojai, supratai?
 2. Kokie pamokos momentai skatina daugiau galvoti?
 3. Kas buvo sunku?
 4. Kodėl nenorėjote rinktis veiklos su sintetinėmis medžiagomis?

     Atsakymai įvairūs, įdomus. Sunkoka buvo surašyti medžiagų savybes. O į paskutinį klausimą atsakymas puikus: sintetinės medžiagos yra nenatūralios, neekologiškos ir nesveikos!

     Mokytojai tokioms pamokoms sunkoka pasiruošti, reikia ieškoti daug papildomos medžiagos, paruošti skirtingų informacijos demonstravimo būdų. Mokiniams tokios pamokos patinka, o rezultatas dar tik bus matomas.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pradinio ugdymo mokytoja Dalė Bagdonienė

 


UNIVERSALAUS MOKYMOSI DIZAINO ELEMENTŲ TAIKYMAS LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOJE (1 KL.)

Pirmoje klasėje mokiniai susipažįsta su visa lietuvių kalbos garsų sistema, mokosi juos taisyklingai tarti, atpažinti ir parašyti juos žyminčias raides. Pirmokai turi išmokti parašyti 64 didžiąsias ir mažąsias rašytines raides. Mokant taisyklingai rašyti raides taikau Universalaus mokymosi dizaino elementus: mokiniams ne tik rodau, kaip raidė rašoma, bet ir siūlau skirtingus raidės formos įsiminimo būdus. Tokia veikla mokiniams tampa žaisminga, priimtina ir ugdo gebėjimą pasirinkti. Mokiniai geriau supranta ir įsimena, kaip raidė pradedama, kaip rašoma toliau ir baigiama, o aptardami jau parašytas raides, gali įvardinti, kas pavyko ir ką dar reikia tobulinti.

Dalinuosi viena iš pamokų, kurioje taikiau universalaus dizaino elementus.

Pamoka: lietuvių kalba (1 kl.)

Pamokos uždavinys: piešdami, lipdydami ir lankstydami išmoksime „k“ mažosios rašytinės raidės formą ir parašysime 2 eilutes į sąsiuvinį.

Darbo eiga:

 • Žaidimas „Yra ar nėra žodyje garsas „k“:

Vaikams pasiūloma pasiimti asmeninį ar klasės aplinkoje esantį daiktą. Paeiliui mokiniai aiškiai taria pasirinkto daikto pavadinimą. Jei pavadinime yra garsas „k“, daiktą deda prie raidės, jei ne – ant suoliuko. Apibendrinant mokinių pasirinkimus, dar kartą išvardijame daiktus, kurių pavadinimą užrašant reikės raidės „k“.

 • Skelbiamas pamokos uždavinys.
 • Raidės pristatymas:

Mokinimas rodoma ir aiškinama kaip rašoma raidė, ieškoma panašumų su jau išmoktomis raidėmis. Raidės formą pirmokai „piešia“ ore, draugui ant nugaros.

 • Veiklų pasirinkimai:

Kad įsimintų „k“ formą, mokinimas pasiūloma pasirinkti vieną iš trijų veiklų: nupiešti raidę ant įmautės, nulipdyti iš plastilino, išlankstyti iš vielutės. Atlikę šią užduotį, aptariame mokinių pasirinkimų išpildymą.

 • „k“ mažosios rašytinės raidės į sąsiuvinį rašymas.

Kiekviena pamoka orientuota į mokinio asmeninę pažangą ir sėkmę. Pradinių klasių mokiniams, o ypač pirmokams, labai svarbus emocinis ryšys su mokytoju. Todėl ir aš pamokoje stebiu kaip mokinys jaučiasi, kaip geba savarankiškai pasirinkti veiklą ir vertinti paties atliktą darbą.

Pradinio ugdymo mokytoja
Daiva Anavičienė


POKYČIO ŠVIETIME PROJEKTAS „UNIVERSALAUS MOKYMOSI DIZAINO STRATEGIJA VAIKO PAŽANGAI“

                      2019 m. pradžioje Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ pradinio ugdymo mokytojos Daiva Anavičienė, Dalė Bagdonienė, Jolita Ruzgienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Drungienė savanoriškai susibūrė į mokyklos kūrybinę komandą, kuri įsitraukė į „Lyderių laikas 3“ projekto įgyvendinimą. Tai savivaldybės kūrybinės komandos, sudarytos iš Utenos rajono švietimo įstaigų vadovų, mokytojų, švietimo specialistų, konsultuojamų dr. Aurimo M. Juozaičio, vystomas pokyčio švietime siekiantis projektas.

                      Su švietimo įstaigų vadovais aptarta ir pasirinkta projekto tema „Universalaus mokymosi dizaino strategija vaiko pažangai“, orientuota į skirtingų vaikų skirtingų ugdymosi poreikių pažinimą, ugdymo(si) įvairovę, motyvacijos, įsitraukimo skatinimą, sėkmės ugdymesi siekį.

Projekto vizija: „Inovatyvi mokytojų ir vadovų veikla pozityviai keičia bendruomenės nuostatas, daro įtaką emocinei aplinkai ir kiekvieno vaiko ugdymosi pažangai“. Projekto įgyvendinimo etapai apėmė vertybinių nuostatų išskyrimą, vadovų ir mokytojų savanorių mokymąsi Universalaus mokymosi dizaino strategijų, jas išbandant, aptariant, diskutuojant, dalijantis patirtimis su kitais rajono švietimo įstaigų mokytojais, kūrybinės komandos stažuotės užsienyje ir Lietuvoje, įgyjant naujų patirčių. Nors ekstremali situacija šalyje ištęsė projekto įgyvendinimo laiką, pakoregavo veiklų, mokymosi eigą, tačiau įgytos žinios ir jų taikymas ugdymo procese jau duoda savo vaisių.

                      Mokyklos pradinio ugdymo mokytojos universalaus mokymosi dizaino strategijas taiko pamokose ir stebi mokinių emocinę būklę, įsitraukimą į pasiūlytas veiklas, užduočių, jų atlikimo būdų pasirinkimus. Tokias pamokas aptariame mokyklos kūrybinės komandos pasitarimuose, didžiausią dėmesį skiriant mokinio mokymosi pažangai: kokią naudą gavo mokinys, kaip jautėsi mokydamasis, kaip pats vertino savo veiklą pamokoje, kas buvo sunku, kurios užduotys buvo įdomios, kėlė smalsumą. Per mokinių refleksijas mokytojas gali geriau pažinti savo mokinius ir žinoti, su kokiomis kliūtimis mokymesi jie susiduria, todėl gali parinkti jiems tinkamas užduotis, taikyti tinkamus metodus ir tokiu būdu padėti kiekvienam mokiniui žengti į priekį mokslo ir asmeninio augimo keliu.

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            direktoriaus pavaduotoja ugdymui

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Rasa Drungienė

                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                     

 

 

 Copyright © 2022 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.