Mokyklos taryba

Tarybos pirmininkas - Andrius Adamonis, tėvų atstovas.

Sekretorė – Rasa Drungienė, mokytojų atstovė.

Nariai:

Silvija Vidžiūnienė, tėvų atstovė;

Giedrė Andriusevičienė, tėvų atstovė;

Vaida Bružienė, tėvų atstovė;

Laura Dūdėnienė, tėvų atstovė;

Lina Kazlauskienė, tėvų atstovė;

Vilma Kranauskienė, logopedė;

Dalė Bagdonienė, mokytoja;

Zita Pačekienė, mokytoja;

Violeta Pečentauskienė, mokytoja;

Audronė Nikštuvienė, mokytoja;

Jūratė Bernotienė, bendruomenės atstovė.


Mokytojų taryba

Pirmininkė – Lina Kaziukaitienė, mokyklos-vaikų darželio direktorė.

Sekretorė – Lina Kazlauskienė, logopedė-spec. pedagogė.

Nariai: visi mokyklos-vaikų darželio pedagogai.


Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinės grupės pirmininkė – Violeta Pečentauskienė, mokytoja.

Sekretorė – Audronė Nikštuvienė, mokytoja.

 Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Valda Venclovienė, mokytoja.

Sekretorė – Jolita Ruzgienė, mokytoja.


Įstaigos veiklos įsivertinimo grupė:

Darbo grupės koordinatorė – Rasa Drungienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Darbo grupės pirmininkė - Daiva Anavičienė, mokytoja.

Nariai:

Aušrinė Jancevičienė - muzikos mokytoja.

Gražina Mozūrienė - mokytoja.


Atestacijos komisija

Pirmininkė - Rasa Drungienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Audrius Matkevičius, tėvų atstovas;

Zita Pačekienė, mokytoja;

Valda Venclovienė, mokytoja;

Jolita Lubienė, Utenos raj. savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė.

 


Mokyklos darželio pedagogai

 kolektyvas

 

 

 Copyright © 2020 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.