Mokyklos taryba

Tarybos pirmininkas - Albinas Ančius, tėvų atstovas.

Sekretorė – Rasa Stuglienė, tėvų atstovė.

Nariai:

Silvija Vidžiūnienė, tėvų atstovė;

Donata Lubienė, tėvų atstovė;

Rugilė Kaukėnienė, tėvų atstovė;

Audrius Matkevičius, tėvų atstovas;

Rasa Drungienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Daiva Anavičienė, mokytoja;

Jolita Ruzgienė, mokytoja;

Nijolė Matulionienė, auklėtoja;

Rasa Bakšienė, auklėtoja;

Audronė Nikštuvienė, auklėtoja.


Mokytojų taryba

Pirmininkė – Lina Kaziukaitienė, mokyklos-vaikų darželio direktorė.

Sekretorė – Alma Vanagienė, spec. pedagogė.

Nariai: visi mokyklos-vaikų darželio pedagogai.


Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinės grupės pirmininkė – Violeta Pečentauskienė, auklėtoja metodininkė.

Sekretorė – Audronė Nikštuvienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Dalė Bagdonienė, mokytoja metodininkė.

Sekretorė – Jolita Ruzgienė.


Įstaigos veiklos įsivertinimo grupė:

Darbo grupės koordinatorė – Rasa Drungienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Darbo grupės pirmininkė - Daiva Anavičienė, pradinių klasių mokytoja.

Nariai:

Aušrinė Jancevičienė - muzikos mokytoja.

Gražina Mozūrienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja.


Atestacijos komisija

Pirmininkė - Rasa Drungienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Audrius Matkevičius, tėvų atstovas;

Zita Pačekienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Valda Venclovienė, pradinių klasių mokytoja;

Jolita Lubienė, Utenos raj. savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė.

 


Mokyklos darželio pedagogai

 kolektyvas

 

 

 Copyright © 2019 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.