Mokyklos taryba

Tarybos pirmininkas - Mindaugas Pranskūnas, tėvų atstovas.

Sekretorė – Lina Kazlauskienė, tėvų atstovė.

Nariai:

Elita Paulauskienė, tėvų atstovė;

Indrė Paškevičienė, tėvų atstovė;

Ernesta Noreikienė, tėvų atstovė;

Vaida Bružienė, tėvų atstovė;

Audronė Valevičienė, mokytoja;

Jolita Stanionienė, mokytoja;

Nida Jankauskienė, mokytoja;

Žydrė Čiplienė, mokytoja;

Aušra Paškevičienė, mokytoja;

Aušrinė Jancevičienė, mokytoja;

Jūratė Bernotienė, bendruomenės atstovė.


Mokytojų taryba

Pirmininkė – Rasa Drungienė, mokyklos-vaikų darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Inga Bitautienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai: visi mokyklos-vaikų darželio pedagogai.


Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinės grupės pirmininkė – Rita Katinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Sekretorė – Alma Vanagienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkėValda Venclovienė,pradinio ugdymo mokytoja.

Sekretorė – Dale Bagdonienė, pradinio ugdymo mokytoja.


Įstaigos veiklos įsivertinimo grupė:

Darbo grupės koordinatorė – Rasa Drungienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Darbo grupės pirmininkė - Audronė Nikštuvienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja.

Nariai:

Aušrinė Jancevičienė - mokytoja.

Gražina Mozūrienė - mokytoja.


Atestacijos komisija

Pirmininkė - Rasa Drungienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Vaida Bružienė, tėvų atstovas;

Zita Pačekienė, mokytoja;

Valda Venclovienė, mokytoja;

Justė Rudokienė, Utenos raj. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

 


Mokyklos darželio pedagogai

 kolektyvas

 

 

 Copyright © 2022 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.