Direktoriaus įsakymas dėl ugdymo proceso 2021-2022 mokslo metais organizavimo Utenos mokykloje-vaikų darželyje „Eglutė“


Kviečiame apsilankyti  https://mokyklabecovid.lt 

ĮSTAIGOJE PRIVALOMA DĖVĖTI VEIDĄ IR NOSĮ DENGIANČIAS KAUKES!

         *Dėl mokinių testavimo atostogų metu


SAM VO sprendimų pakeitimai:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f193ec1148b011eca442ce6d75941970

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d03968b248b011eca442ce6d75941970

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8b8b9f3248b011eca442ce6d75941970

  • Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų salygų:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443/asr

  • Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9797a632d9dd11eb866fe2e083228059/FKWigccCRB

  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinos sąlygos:

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/83461d5201ed11ecb4af84e751d2e0c9

  • Neformaliojo vaikų švietimo pakeitimai:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8732c0d201ed11ecb4af84e751d2e0c9

  • Netekęs galios “Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4091be80005b11ecb4af84e751d2e0c9

 

  • Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose:

V-1927 Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose (lrs.lt)

  • Glausta informacija apie mokinių testavimą nuo Covid-19. Ją peržiūrėti ir atsisiųsdinti galima čia:

 https://bit.ly/3jTeJNB  

  • Ikimokyklinio/priešmokykliniuo ugdymo organizavimo teisės akto pakeitimas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ded759c01a4a11ecad9fbbf5f006237b

  • Pradinio/pagrindinio/vidurinio ugdymo organizavimo teisės akto pakeitimas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d808f3101a4a11ecad9fbbf5f006237b 

  • Kai klasės mokiniai nesitiria profilaktiškai (schema):  

https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/Kai%20klas%C4%97s%20mokiniai%20nesitiria%20profilakti%C5%A1kai.png

° Infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, paskelbimo tvarka: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e03271002b2111ec99bbc1b08701c7f8

 

mokyklabecovidlt

 Copyright © 2022 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.