Neformalaus ugdymo tvarkaraštis.

 

Muzikinis teatro būrelis „Spygliukas″

Muzikinis teatro būrelis skirtas sieti ir ugdyti muzikos bei teatro meninę raišką. Mokyti elementariai, tačiau skoningai dainuoti bei inscenizuoti dainą. Padėti įgyti teatro pažinimo pradmenis. Muzikiniame teatro būrelyje mokiniai dainuoja, vaidina, improvizuoja, atlieka kūrybines užduotis. Kuria ir vaidina trumpus siužetus grupėse. Dalyvauja spektaklių, scenos dekoracijų bei kostiumų kūrimo procese. Muzikinis teatras „Spygliukas″ savo kurtais ir pastatytais spektakliais džiugina darželio-mokyklos bendruomenę. Kasmet, tradiciškai žiemą „Spygliukas″ dovanoja kalėdinį, o pavasarį-Teatro dienai skirtą spektaklį. Nuo 2017 m. dalyvauja Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūroje-šventėje „Šimtakojis″.

Mokytoja Aušrinė Jancevičienė

angluk

„Keliaukime linksmai po anglų kalbos šalį“

Anglų kalbos būrelis 2-4 klasių mokiniams, kurio metu mokiniai įsitraukia į jų amžiui aktualią veiklą, siekia pažangos, stiprina motyvaciją mokytis anglų kalbos. Užsiėmimų metu mokiniai dainuoja daineles, vaidina, žaidžia, sprendžia kryžiažodžius, žiūri video pamokėles ir atlieka įvairias užduotis, naudojasi įvairiomis interaktyviomis mokymo priemonėmis. Mokiniai lavina ne tik gramatines, žodyno bei kalbos vartosenos įgūdžius, bet ir stiprina bendravimo įgūdžius, susiranda draugų. Užduotys yra diferencijuojamos atsižvelgiant į klasę ir mokinio poreikius. Dirbame tiek poromis, tiek grupėse, tiek individualiai. 

                                                                                                                                                                 Mokytoja Jolita Šuminienė

   

Šokio būrelis „Op, op″

Programa skirta 1-4 klasių mokiniams. Susipažinsime su įvairių šokių elementais, bendrausime ir bendradarbiausime. Šokio būrelyje, siekiame vaikus auklėti ir mokyti gražiai judėti. Taip pat ugdoma mokinio estetinė nuovoka, kūrybinė iniciatyva, vaizduotė, bendravimo kultūra, muzikalumas, artistiškumas. Siekiame, kad vaikai dalyvautų kūrybinėje veikloje, mokėtų išgirsti, suvokti grojamą, dainuojamą muziką, išmoktų šokio pagrindus, lavintų savo kūną. Dalyvaujame mokyklos bendruomenės renginiuose, kasmetiniame rajoniniame renginyje „Pumpurėlis″.

Mokytoja Inga Ivanauskienė

 

 

Vokalinis ansamblis „Giedu giesmelę – dainuoju dainelę“

     Visi mūsų mokyklos 1–4 klasių mokiniai, kuriems patinka dainuoti, muzikuoti su bendraamžiais, lanko vokalinio ansamblio „Giedu giesmelę – dainuoju dainelę“ užsiėmimus. Repeticijų metu ugdomi muzikiniai gebėjimai, suteikiama muzikos rašto žinių, supažindinama su scenine kultūra, vaikai skatinami laisvai jaustis ir judėti scenoje. Dainuojant sužinoma, išgyvenama, atrandama.   Mes dainuojame įvairias dainas: linksmas, juokingas, jausmingas, kartais... liūdnas. Jaunieji dainininkai kiekvienais metais dalyvauja tradiciniuose mūsų rajono renginiuose: „Dainų skrynelė“, „Giesmių giesmelė“, Adventinė muzikos ir poezijos popietė. Savo dainomis „puošiame“ mokyklos renginius ir šventes.

                                                                                                                               Mokytoja Daiva Anavičienė

 

Neformaliojo švietimo „Būk saugus, stiprus ir sveikas“ veikla

1-4 klasių mokiniai lanko sporto būrelį ,,Būk saugus, stiprus ir sveikas''. Veiklos metu mokiniai turi galimybę aktyviai sportuoti, stiprinti sveikatą, mokosi žaisti komandinius judriuosius žaidimus, bendrauja, ugdo atsakomybės jausmą. Dalyvaudami Utenos rajono švietimo įstaigų komandų varžybose išbando savo jėgas ir atstovaudami mokyklai savo laimėjimais garsina jos vardą. Veiklų metu mokiniai ne tik sportuoja, bet ir mokosi pažinti kelio ženklus, sužino saugaus eismo taisykles, įgyja saugaus elgesio kelyje įgūdžių. Dalyvaujame beveik visose Utenos rajono pradinių klasių sporto ir ,,Šviesoforo“ varžybose. Labai džiaugiamės savo pasiektais rezultatais. 

                                                                                                                                Mokytoja Valda Venclovienė 

 

 Copyright © 2022 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.