20180117 104243Tiflopedagogo korekcinio darbo tikslas- lavinti vaikų regėjimo funkcijas, mokyti naudotis regėjimu ir veikti esant sutrikusiam regėjimui. Taip pat turtinti vaikų sensomotorinę patirtį, plėsti žinias apie supančią aplinką, aktyvinti pažintinių interesų formavimąsi. Žaidimų, didaktinių priemonių ir didaktinių pratimų pagalba lavinama vaikų regimasis suvokimas, atmintis, dėmesys, akies ir rankos koordinacija.

Tiflopedagogė Audronė Nikštuvienė teikia metodines rekomendacijas auklėtojoms darbui su regėjimo sutrikimų turinčiais vaikai, konsultuoja tėvus, aptaria vaiko pasiekimus, numato tolesnio darbo su vaikais kryptis, bendradarbiauja su kitais specialistais, dirbančiais su šiais vaikais.

Tiflopedagogo kabinete sukaupta nemažai korekcinių priemonių, literatūros. Atliekant pedagoginę regos korekciją, atsižvelgiama į gydytojo oftalmologo rekomendacijas, diagnozę, regėjimo aštrumą.

 

 


 Mokykloje-vaikų darželyje dirbančios logopedės padeda ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams įveikti kalbėjimo, kalbos, komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimus.

  1. Priklausomai nuo vaiko amžiaus įvertina kalbos raidos ypatumus, rašymo ir skaitymo įgūdžius, identifikuoja sutrikimą.
  2. Sudaro kalbos korekcijos planą sutrikimui įveikti ar sušvelninti.
  3. Individualių, pogrupinių ar grupinių pratybų metu lavina foneminę klausą, girdimąją atmintį ir dėmesį, per žaidybines situacijas skatina vėluojančią kalbos raidą, padeda įveikti ar sušvelninti garsų tarimo, kalbos ritmo ir tempo (mikčiojimas, greitakalbystė ir kt.), balso sutrikimus. Formuoja neišsivysčiusią kalbos sistemą - plečia žodyną, moko pritaikyti gramatinius dėsningumus, rišliai pasakoti.
  4. Šalina skaitymo ir rašymo sutrikimus mokyklinio amžiaus vaikams.
  5. Konsultuoja mokytojus, auklėtojas, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese kalbos korekcijos klausimais.
  6. Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, logopedo pagalbos teikimo klausimais.

 

Įstaigoje dirbančių logopedžių darbo su klientais laikas:

Vardas, pavardė

Savaitės diena

Laikas

 

VILMA  KRANAUSKIENĖ

Logopedė

 

Antradienis

Penktadienis

 

 

14.45-17.30

14.45-17.30

 

LINA KAZLAUSKIENĖ

Logopedė – specialioji pedagogė

Pirmadienis

Pirmadieniais konsultacijos

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pietų pertrauka

 8.00-17.00

13.00-15.00

 8.00-17.00

 8.00-17.00

 8.00-16.15

 8.00-12.00

12.00-12.45

RITONĖ TUMELIENĖ

Logopedė

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

13.00 – 15.00

12.00 – 15.00

13.00 – 15.00


Socialinės pedagogės darbo laikas:

Pirmadienis 8.00-10.15

Antradienis 8.00-10.15

Trečiadienis 8.00-10.15

Ketvirtadienis 8.00-10.15


 

 Copyright © 2022 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.