MOKYKLOS VERTYBĖS, VIZIJA IR  MISIJA

 

Vertybės
 Kurdami ir vystydami mokyklos filosofiją vadovaujamės tokiomis vertybėmis:
-  didžiausia vertybė vaikas, jo ugdymas;
-  nuolatinis tobulėjimas;
- humaniškumas, demokratiškumas, atsakomybė.

Vizija
     Mokykla-vaikų darželis “Eglutė“ – institucija, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, atvira ir gebanti įgyvendinti  inovacijas, kokybiškai tenkinanti ugdytinių poreikius, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu.


Misija
    Formuojant vertybines nuostatas, ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas socialiai ir fiziškai saugioje aplinkoje, atliepiant ugdytinių poreikius.

 Copyright © 2022 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.