2020 m. informacija apiūe darbo užmokestį:

 Informacija apie darbo užmokestį 2020 m. I ketvirtis

 

2019 m. informacija apie darbo užmokestį:

Informacija apie darbo užmokestį 2019 m. I ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį 2019 m. II ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį 2019 m. III ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį 2019 m. IV ketvirtis

 

2018 m. informacija apie darbo užmokesį:

Informacija apie darbo užmokestį 2018 m. I ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį 2018 m. II ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį 2018 m. III ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį 2018 m. IV ketvirtis

 

 

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

 

 

 Copyright © 2022 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.