Atranka dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo pareigoms užimti

 

Utenos mokykloje-vaikų darželyje „Eglutė“ nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. darbui nepilnu etatu (4 kontaktinės val. per savaitę) reikalingas dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis arba aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (atitinkantys pretenduojamoms pareigoms užimti keliamus reikalavimus).
 2. Asmenys privalo turėti Katalikų bendrijos vadovybės nustatyta tvarka išduotą kanoninį siuntimą, suteikiantį teisę mokyti katalikų tikybos.
 3. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, aktyviuosius mokymos(si) metodus.
 4. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais ir mokyklos bendruomenės nariais.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentus prašome Mokyklai pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Leidimo, suteikiančio teisę mokyti katalikų tikybos, kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Asmeninių privalumų aprašymą.
 7. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijų kopijas.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2019 m. rugsėjo 5 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Dokumentai priimami Mokyklos raštinėje (Vilniaus 26, Utena, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.) iki 2019 m. rugsėjo 5 d. (t.y. per 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos). Atrankos pokalbis vyks 2019 m. rugsėjo 6 d. Informacija teikiama tel. (8 389) 53277, mob. 864577458. Kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys pretendentai apie pretendentų atrankos pokalbio laiką bus informuojami individualiai (e. paštu, telefonu).

Mokyklos direktorė Lina Kaziukaitienė

 Copyright © 2019 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.