Integruoto ugdymo vaikų lopšelis darželis Eglutė" pirmuosius ugdytinius pasitiko 1979 m. gegužės mėnesį.
2002 m. įstaiga reorganizuota į darželį-mokyklą. Šiuo metu Eglutėje" yra 8 grupės, kurias lanko 133 vaikai ir 3 klasės, kuriose mokosi 71 mokinys. Darželyje ugdomi vaikai, turintys regėjimo negalę. Vaikų sveikata ir akių ligų gydymu rūpinasi fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja Milda Paškevičienė. Visi vaikai integruoti į bendrąsias grupes, ugdomi, atsižvelgiant asmeninę vaiko patirtį. Šių vaikų pedagogine korekcija rūpinasi tiflopedagogė Audronė Nikštuvienė. Kiekvienam neįgaliam vaikui sudaroma individualaus ugdymo programa, atitinkanti vaiko vystymosi lygį. Mokykloje - darželyje teikiama logopedo, spec. pedagogo pagalba.
Gyvenimo išmintį vaikams skleidžia 30 atestuotų pedagogių. Iš jų 20 turi vyresniojo auklėtojo, mokytojo, 8 – metodininko kvalifikacinę kategoriją.
Svarbiausia pedagoginės-metodinės veiklos kryptis-ugdomasis korekcinis darbas, įsisavinant Vėrinėlio" programą gamtos pažinimo proceso pagalba. Darželio teritorijoje įrengtas ekologinis takelis Spygliukas".
Nuo 1997 metų 2 darželio grupės Smalsiukai" ir „Svirpliukai", o nuo 1998 metų lopšelinė grupė Viščiukai" dirba pagal tarptautinį projektą Gera pradžia" (Step by step).
Mūsų vaikai yra nepaprastai aktyvūs ir išradingi, todėl didžiausias dėmesys skiriamas vaikų individualumui, jų gabumų saviraiškai, pažintinei veiklai. Čia sudaromos sąlygos išbandyti ir patirti visa, kas vaikui įdomu ir malonu: žaidimai ir darbeliai, dailė ir vaidyba, muzika ir kūno kultūra. Kiekviena grupė turi savo pavadinimą, pasirinktą veiklos kryptį: etnokultūros, gamtinę, dramatizacijos, meninės veiklos.
Visi darželio vaikai savo sugebėjimus ir iniciatyvą išreiškia darželyje vykstančiuose renginiuose. Šurmuliuojančioje Kaziuko mugėje jie gali pasidžiaugti savo ir draugų darbeliais, vakaronių metu prisiminti senolių tradicijas, o vykstant menų savaitei vaikų kūrybai nėra ribų: tapyti, improvizuoti, muzikuoti visi gali kiek tik širdis geidžia.

 Copyright © 2022 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.