Vis daugiau dėmesio ugdymo procese skiriama gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. Todėl „Eglutės“ pradinukai į mokymosi procesą įsitraukia ir per praktinę triamąją veiklą, dalyvaudami Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

 Copyright © 2020 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.