Dainų ir šokių festivalyje

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų lietuvių liaudies festivalis „Polka tinka kiekvienam“ skirtas lietuvių liaudies muzikos populiarinimui, tradicijų puoselėjimui. Festivalio organizatorius – Utenos vaikų lopšelis–darželis „Šaltinėlis“. Kiekvienais metais tradicinis renginys skatina domėtis lietuvių liaudies etnografiniu paveldu, ieškoti naujų būdų ir formų populiarinant liaudies dainą, šokį ir muziką. Festivalio dalyviai „Svirpliukų“ ir „Spindulėlių“ grupių jaunieji dainininkai atliko aukštaitišką lietuvių liaudies dainą „Ašei radau kukutį“.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Vaikus paruošė meninio ugdymo mokytoja Audronė Valevičienė

 Copyright © 2022 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.